Svensk Byggtjänst – AMA referensgrupp 2014

Svensk Byggtjänst – AMA referensgrupp 2014

Innovapro deltar i referensgruppen för HusAMA14 och AMA-Nytt. Beskrivningar och krav som finns i AMA förnyas i ett omfattande arbete i nära samarbete med branschens företrädare genom referensgrupper och remissinstanser. Det är också en garanti för att innehållet i AMA är förankrat och accepterat av hela branschen. Läs mer om AMA – verktyget för kommunikation här.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg