Multihall Fisksätra

Multihall Fisksätra
Uppdraget

Projekteringsledare och BAS-P Fisksätra Multihall

Om- och Tillbyggnad av Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel.

Projektet omfattar en fullt färdig anläggning vilket även inkluderar utvändiga arbeten. Sammantaget innefattar hela den nya multihallen en sammanlagd bruttoarea om ca 5400 kvm.

Bilder från projektet
Beställare

In3prenör AB

Byggherre

Nacka Kommun

Miljöcertifiering

Miljöbyggnad Silver

Projekttid

Januari 2022 – April 2023

Projektets hemsida