Cederhusen Bologna

Cederhusen Bologna
Uppdraget

Cederhusen Bologna är Stockholms första stora massivträprojekt och innehåller bostäder och lokaler. Projektet består av två huskroppar inom samma kvarter med 111 bostadsrätter (60 lägenheter i hus 1 och 51 lägenheter i hus 2), gemensamhetsytor och lokaler om ca 500 m². Gemensamhetsanläggningen ligger mellan husen i en underbyggd gård med två plan innehållande teknikutrymmen, miljörum och cykelförråd.
Huskropparna är 9-11 våningar höga och ligger i söderläge mot Timglasparken och ut mot Hagaesplanaden och parkrummet.

Inköpsledare

Som inköpsledare har Linda varit länken mellan Regioninköpschefen på Region Bygg Stockholm och strategiska inköp centralt hos Veidekke och projekten. Linda har stöttat med mallar, rutiner, arbetssätt, entreprenadjuridik, nytt leverantörsregister/inköpssystem och centrala avtal. Även viss samordning av samköp, rutiner och erfarenhetsåterföring mellan projekten har kunnat ske.

Som inköpsledare har Linda även gjort inköpstidplaner och en hel del projektinköp av t.ex. Balkongplattor, balkongräcken, takkassetter, takstolar, träglaspartier, metallglaspartier, fönster och fönsterdörrar, avjämning/pågjutning, plattsättning, natursten, tätskikt, plåt, sedum, specialsnickerier, målning och bistått vid avtalsskrivning med konsulter mm. I projektinköpen har Linda drivit inköpsarbetet från att samordna arbetsplatsberedningar, kontakta anbudsgivare, skrivit förfrågningar, paketerat förfrågningsunderlag, utvärderat anbud, hållit anbudsgenomgångar och upphandlingsmöten och slutligen skrivit avtal med underentreprenörerna.

Hagastaden

År 2025 kommer Hagastaden vara färdigbyggd. Stadsdelen har då omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Det finns lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker – bland annat en av Stockholms största parksatsningar som förbinder Hagastaden med Hagaparken. Den nya tunnelbanelinjen Gula linjen kommer att gå från Odenplan via Hagastaden vidare norrut till Arenastaden i Solna. Station Hagastaden får totalt fyra entréer.

Bilder från projektet
Beställare

Veidekke Entreprenad AB

Byggherre

Folkhem Trä AB

Projekttid

2020-2022

Projektets hemsida
veidekke logo red
folkhem grön logo