Proteinet

Proteinet
Uppdraget

Proteinet är nybyggnad av flerbostadshus uppdelat på två bostadsrättsföreningar
–          Haga Boulevard, trapphus 3-6
–          Haga Venue, trapphus 1,2, 7 och 8
Del1 (Venue): Husen har ett varierande antal våningar – 8, 11, och 13 – bostadsvåningar med totalt 115 lägenheter som angörs från totalt fyra trapphus eller direkt från gård. Ett övre gatuplan kommer att innehålla tre lokaler och bostadskomplement och ett nedre plan innehållande lokaler, teknikutrymmen, bostadskomplement och ett garage för bostadsrättsinnehavarnas behov.
Del 2(Boulevard): Husen har ett varierande antal våningar – 8, 14, och 16 – bostadsvåningar med totalt 128 lägenheter varav 13 LSS-bostäder med tillhörande lokal som angörs från totalt fyra trapphus eller direkt från gård.  Ett övre gatuplan kommer att innehålla två lokaler och bostadskomplement och ett nedre lokaler, teknikutrymmen, bostadskomplement och ett garage för bostadslägenheternas behov.

Inköpsledare

Som inköpsledare har Linda varit länken mellan Regioninköpschefen på Region Bygg Stockholm och strategiska inköp centralt hos Veidekke och projekten. Linda har stöttat med mallar, rutiner, arbetssätt, entreprenadjuridik, nytt leverantörsregister/inköpssystem och centrala avtal. Även viss samordning av samköp, rutiner och erfarenhetsåterföring mellan projekten har kunnat ske.

Som inköpsledare har Linda även gjort inköpstidplaner och en hel del projektinköp av t.ex. Balkongplattor, balkongräcken, takkassetter, takstolar, träglaspartier, metallglaspartier, fönster och fönsterdörrar, avjämning/pågjutning, plattsättning, natursten, tätskikt, plåt, sedum, specialsnickerier, målning och bistått vid avtalsskrivning med konsulter mm. I projektinköpen har Linda drivit inköpsarbetet från att samordna arbetsplatsberedningar, kontakta anbudsgivare, skrivit förfrågningar, paketerat förfrågningsunderlag, utvärderat anbud, hållit anbudsgenomgångar och upphandlingsmöten och slutligen skrivit avtal med underentreprenörerna.

Hagastaden

År 2025 kommer Hagastaden vara färdigbyggd. Stadsdelen har då omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Det finns lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker – bland annat en av Stockholms största parksatsningar som förbinder Hagastaden med Hagaparken. Den nya tunnelbanelinjen Gula linjen kommer att gå från Odenplan via Hagastaden vidare norrut till Arenastaden i Solna. Station Hagastaden får totalt fyra entréer.

Bilder från projektet
Beställare

Veidekke Entreprenad AB

Byggherre

Nordr AB (f.d. Veidekke Eiendom)

Projekttid

2020-2023

Projektets hemsida
nordr logo lila
veidekke logo red