AKTIVT LEDARSKAP OCH TEKNISK KOMPETENS

Innovativ projektledning

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.
Asset 1

Våra tjänster

Projektledning

Projekteringsledning

Inköp och Upphandling

Om oss

Innovapro arbetar med projektledning och projekteringsledning i alla olika byggskeden, från förstudier till genomförandefaser. Typen av projekt innefattar projekt såsom kontor, handel, hotell, skolor och bostäder.

​Vidare bistår även Innovapro med inköp/upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulter inom både privat och offentlig sektorn.

​​Företaget drivs och ägs av Rickard Borg och Linda Borg. Rickard har gedigen erfarenhet av både entreprenad- och konsultverksamhet och har tidigare arbetat på stora entreprenadföretag som Skanska och Peab samt teknikkonsultbolaget Grontmij. Rickard har även haft en interimstjänst hos JM Entreprenad som Teknikchef.

Vad folk säger om oss

Installationsledning

Installationsledning och samordning av tekniska installationer och system. Med utgångspunkt från programkrav upprättas handlingar för systemval och metodval. Under bygghandlingsskedet sker detaljprojektering med samordning och samgranskning i syfte att nå felfri och kollisionsfritt utförande under byggskedet.

Senaste projekt

Kontorshus Hammarbyterrassen

Kontorshus Danderyds centrum

Quality Hotel Friends

Socialt ansvar

Innovapro stöttar olika organisationer och föreningar som bidrar till ett bättre samhälle för de som har det svårast i samhället, både i Sverige och utomlands. ​ Innovapro stöttar Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige. Stödet bidrar till att Cancerfonden årligen kan finansiera runt 450 högintressanta forskningsprojekt om cancer

Aktuellt

Giving People 2024

Innovapro stöttar Giving People i deras viktiga arbete. Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i