Kv Hestur i Kista

Kv Hestur i Kista
Uppdraget

Projekteringsledare och BAS-P Kv Hestur i Kista

Kista Äng Kv. Hestur består av tre byggnader med totalt 222 lägenheter varav 71 är studentlägenheter och 151 vanliga hyresrätter. I projektet ingår utöver det bl.a garage, förråd teknikutrymmen, bostadskomplement samt lokaler. BOA ca 10.000 kvm. Lokaler – LOA ca 500 kvm 3 lokaler varav en restaurant. Övriga ytor (garage, förråd, trapphus, teknik) 4400 kvm. Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver.

Bilder från projektet
Beställare

AF Bygg Öst AB

Byggherre

Byggvesta Development AB

Projekttid

September 2021 – December 2022

Projektets hemsida