Innovapro stöttar Cancerfonden genom vårt deltagande som Företagsvän julen 2023.

Innovapro stöttar Cancerfonden genom vårt deltagande som Företagsvän julen 2023.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar de för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.  

De är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut nära 14 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.  

Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Läs mer här: Cancerfondens vision är att besegra cancer | Cancerfonden

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg