Kv Vilunda i Upplands Väsby Förskola och äldreboende

Kv Vilunda i Upplands Väsby Förskola och äldreboende
Uppdraget

Nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende med 80 äldreboendeplatser och en förskola för 80 barn med tillhörande förskolegård och driftsutrymmen
Projektet genomförs i samverkan från program- och systemhandlingsprojektering till bygghandlingsprojektering och genomförande.
Miljöcertifiering Svanen och Sunda Hus
Energiåtgärder med bergvärmeanläggning och solcellsanläggning.

Bilder från projektet