Spångagården Eskilstuna

Spångagården Eskilstuna
Uppdraget

Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Totalt 64 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Pågående verksamhet under byggtiden.
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver

Bilder från projektet
Beställare

Betonmast Mälardalen AB

Byggherre

Kommunfastigheter i Eskilstuna

betonmast gul logotyp
kommunfastighet orange logotyp