Lysosomen

Lysosomen
Uppdraget

Husen inom kvarteret Lysosomen får ett varierande antal – 6, 7, 8, 11 – bostadsvåningar med totalt 128 lägenheter som angörs från totalt fyra trapphus eller direkt från gård eller från loftgång via trapphus. Ett övre gatuplan kommer att innehålla lokaler och bostadskomplement och ett nedre lokaler, teknikutrymmen, bostadskomplement och ett garage för bostadslägenheternas behov. Det nedre gatuplanet och ett källarplan kommer att innehålla infartsramp och trapphus till Stockholms Parkering.
Totalt innehåller kvarteret fyra butikslokaler och två kontorslokaler.

Bilder från projektet

Illustrationerna på denna sida är endast skisser och ändringar kan ske.
Exteriöra illustrationer: Arkitema Architects. Interiör illustration: Studio Superb.

Inköpsledare

Som inköpsledare har Linda varit länken mellan Regioninköpschefen på Region Bygg Stockholm och strategiska inköp centralt hos Veidekke och projekten. Linda har stöttat med mallar, rutiner, arbetssätt, entreprenadjuridik, nytt leverantörsregister/inköpssystem och centrala avtal. Även viss samordning av samköp, rutiner och erfarenhetsåterföring mellan projekten har kunnat ske.

Som inköpsledare har Linda även gjort inköpstidplaner och en hel del projektinköp av t.ex. Balkongplattor, balkongräcken, takkassetter, takstolar, träglaspartier, metallglaspartier, fönster och fönsterdörrar, avjämning/pågjutning, plattsättning, natursten, tätskikt, plåt, sedum, specialsnickerier, målning och bistått vid avtalsskrivning med konsulter mm. I projektinköpen har Linda drivit inköpsarbetet från att samordna arbetsplatsberedningar, kontakta anbudsgivare, skrivit förfrågningar, paketerat förfrågningsunderlag, utvärderat anbud, hållit anbudsgenomgångar och upphandlingsmöten och slutligen skrivit avtal med underentreprenörerna.

Hagastaden

År 2025 kommer Hagastaden vara färdigbyggd. Stadsdelen har då omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Det finns lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker – bland annat en av Stockholms största parksatsningar som förbinder Hagastaden med Hagaparken. Den nya tunnelbanelinjen Gula linjen kommer att gå från Odenplan via Hagastaden vidare norrut till Arenastaden i Solna. Station Hagastaden får totalt fyra entréer.

Som inköpsledare har Linda även gjort inköpstidplaner och en hel del projektinköp av t.ex. Balkongplattor, balkongräcken, takkassetter, takstolar, träglaspartier, metallglaspartier, fönster och fönsterdörrar, avjämning/pågjutning, plattsättning, natursten, tätskikt, plåt, sedum, specialsnickerier, målning och bistått vid avtalsskrivning med konsulter mm. I projektinköpen har Linda drivit inköpsarbetet från att samordna arbetsplatsberedningar, kontakta anbudsgivare, skrivit förfrågningar, paketerat förfrågningsunderlag, utvärderat anbud, hållit anbudsgenomgångar och upphandlingsmöten och slutligen skrivit avtal med underentreprenörerna.

Beställare

Veidekke Entreprenad AB

Byggherre

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Projekttid

Oktober 2019-Q1 2023

Projektets hemsida
stockholms kooperativa bostadsforening
veidekke logo red