Kv Anholt i Kista

Kv Anholt i Kista
Uppdraget

Projektet avser 182 stycken studentbostäder i Kista. Total BTA 14.300 kvm. Fastigheten upprättas i fyra huskroppar med sammanbindande garage. Utöver lägenheter innefattar projektet gemensamhetslokaler, bostadskomplement, teknikutrymmen, tvättstuga, garage samt en förskola.
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver

Bilder från projektet
Beställare

Betonmast Mälardalen AB

Byggherre

Aurora Construction Consultancy

Projekttid

2020-2023

Kontraktssumma

380 Mkr

aurora turkos logotyp