Mall of Scandinavia - Skandinaviens Största Köpcentrum

Mall of Scandinavia
Uppdraget

Rickard har deltagit genom hela projektets utveckling, från förstudie och utveckling av arenastaden till öppningen av köpcentrumet. Projektet inleddes i ett samverkansprojekt 2008 där syftet var att tillsammans skapa förutsättningar för Skandinaviens största och bästa köpcentrum placerat i Arenastaden Solna.

Uppdraget innebar projektutveckling i tidigt skede innehållande utredningar, kalkylarbete och projekteringsledning för att uppnå kvalitetsmål och kostnadsmål. 2011 övergick projektet i en totalentreprenad där Rickard i rollen som Projekteringschef ansvarade för projekteringen i projektet. Därefter fortsatte uppdraget i rollen som strategisk projekteringsledare med att bidra med strategier, metodval och kontraktstolkningar. Uppdraget övergick senare även till kalkylansvar där Rickard ansvarade för att ÄTA-kostnader upprättades och överenskoms med byggherren Unibail Rodamco.

Om Projektet

Mall of Scandinavia är beläget i Arenastaden i Solna, intill Solna station och Friends Arena, endast sju minuter från Stockholm city. Centrumet invigdes den 12 november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning.

Här återfinns hela 224 butiker och restauranger, fördelade på över 100 000 m2. The Designer Gallery™ presenterar exklusiva varumärken, mode- och livsstilsbutiker samt ett urval av pop-ups. Dining Plaza samlar över 20 restauranger i vad som är Stockholm största restaurangområde. Filmstaden Scandinavia stoltserar med Sveriges första kommersiella IMAX® och här finner du även Nordens största dukar och flera VIP-salonger. Centrumet är enkelt att nå med kollektivtrafik och har hela 3,700 parkeringsplatser.

Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM* med betyget ”Excellent” under designfasen.

Mall of Scandinavia is the Best Nordic Shopping Center 2018
The jury’s winner motivation:

“This year’s winner of best Nordic shopping center has a quality concept that is in well balanced with its market. It is innovative, without sacrificing the basic characteristics that a well-functioning shopping center must have. The center’s ambition has led to very strong visitor flows, a high turnover, satisfied tenants and happy visitors. This has resulted in a strong market position within a short period of time. The mix of shops, food & beverage, entertainment and services is very impressive, and the marketing strategy is clear. Activities have successfully targeted tourist, office workers as well as residents. The brands position is distinct, and the center has become a destination for many outside the market area.

This center pushes the boundaries and raises the ambition for the shopping centre industry in the Nordic countries and takes the Nordic region to a top position in Europe.”

Bästa Köpcentrum 2017 – Mall of Scandinavia
Juryns motivering:

”Genom satsningen flyttar centret gränserna och höjer ambitionsnivån för köpcentrumbranschen i Sverige. Centret uppvisar enastående kvaliteter i stort som smått utan att ge avkall på de grundläggande egenskaper som ett väl fungerande köpcentrum måste ha. Genom programmet ”Four Star” skapar man sig ett verktyg för kvalitetssäkring mot besökare och hyresgäster i den löpande verksamheten. Mixen av butiker, restauranger, entertainment och service är mycket imponerande och med många koncept unika för centret. Den höga ambitionen och det framgångsrika programmet med arbete åt nyanlända som genomförs tillsammans med hyresgästerna förtjänar en extra eloge. Ambitionerna har lett till mycket starka besöksflöden på kort tid och många positiva omnämnanden bland besökare och i branschen. Mall of Scandinavia tar Sverige till en tätposition inom shoppingcenters inte bara i Sverige och Norden utan också i Europa.”

Bilder från projektet
Filmer från projektet
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Beställare

Peab Sverige AB

Byggherre

Unibail Rodamco

Projekttid

2008-2016

Kontraktsumma

3650 Mkr

Projektets hemsida
peab grön logotyp
unibail rodamco westfield

”Med stöd av en utmärkt förmåga att se klart i komplexa sammanhang och prestera konkreta, fungerande alternativ till lösningar, är Rickard en mycket betydelsefull kugge i såväl stora projekt som projekt med hög svårighetsgrad tekniskt och kontraktsmässigt.

Klarsyn och pragmatiskt hållning, stöds av Rickards utmärkta analys- och samarbetsförmåga vilket framgångsrikt bidragit i de projekt där Innovapro engagerats.”

Pehr Edström, Peab Sverige AB

Rickard har jag lärt känna genom åren som en person med en hög analytisk förmåga där även den förklarande delen är stark. Rickard har ett positivt och ett fokuserat arbetssätt, som får projektet och teamet att sträva framåt. Jag kan varmt rekommendera Rickard som en viktig kugge i Ert projekt”

Jan Gilljam-Kroon, KRESP Projektledning AB (Tidigare Peab Sverige AB)