Colonia 2 – Studentbostäder, garage och kommersiella lokaler

Colonia 2
Uppdraget

Projekteringsledning i totalentreprenad åt entreprenören Betonmast Mälardalen AB och byggherren Byggvesta. Upprättande av bygglovshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar.

I Linköping, på bara ett par minuters avstånd från campus, projekterar och utförs ”Colonia 2” med 374 studentlägenheter. De nya lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar norr respektive söder om det befintliga beståndet. I norr byggs ett punkthus och två lamellhus på ett gemensamt garage och i söder byggs ett punkthus samt tre lamellhus. I lamellhusen finns studentlägenheter om 1–3 rok på 25–43 kvm. I punkthusen finns något större lägenheter, till största delen 2–3 rok om 39–56 kvm.

“Innovapro och Rickard Borg levererar tjänster som är unika. Kombinationen av tekniskt kunnande, tydlighet, och ordning och reda levererade på ett ödmjukt sätt inger respekt och förtroende. Detta är egenskaper som jag värdesätter högt. Jag rekommenderar gärna Rickard till andra kunder, men helst vill jag behålla honom själv.”

Marcus Garheden, VD, BETONMAST MÄLARDALEN AB
Bilder från projektet
Betonmasthaehre Sverige AB

Betonmast

Byggherre
Byggvesta AB
Projekttid

2018-2021

Kontraktsumma

390 Mkr 

betonmast gul logotyp
bygg vesta logotyp