Kontor och vårdcentral för Ursvik Entré

Kontor och vårdcentral för Ursvik Entré
Uppdraget

Projekteringsledare hyresgästanpassning av gamla ”Bankhus 90” Kv Stockmakaren 1 i Rissne till att bli Ursviks Entré. Om- och tillbyggnad av befintlig byggnad inom fastigheten Stockmakaren 1 för kontorsverksamhet och vårdverksamhet, totalt ca 14.600 kvm. Hyresgäster Visma, Sida samt Ursviks vårdcentral. Kontor, konferens- och mötescenter, datahall, arkiv samt vårdcentral.

Bilder från projektet
Beställare

In3prenör AB

Byggherre

Ursviks Entré AB

Projekttid

April 2021 – Januari 2022

Projektets hemsida