Parkeringshus Södertälje sjukhus

Parkeringshus i Södertälje
Uppdraget

Projekteringsledning i totalentreprenad åt entreprenören Betonmast Mälardalen AB och byggherren Locum. Upprättande av systemhandlingar och bygghandlingar.

Parkeringshus vid Södertälje sjukhus får 209 platser, varav 11 handikapplatser inomhus, 2 utomhus och 3 MC-platser. Det nya parkeringshuset är utformat för att skapa en säker, trygg och grönare miljö. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck.

“Innovapro och Rickard Borg levererar tjänster som är unika. Kombinationen av tekniskt kunnande, tydlighet, och ordning och reda levererade på ett ödmjukt sätt inger respekt och förtroende. Detta är egenskaper som jag värdesätter högt. Jag rekommenderar gärna Rickard till andra kunder, men helst vill jag behålla honom själv.”

Marcus Garheden, VD, BETONMAST MÄLARDALEN AB
Bilder från projektet
Beställare

Betonmast

Byggherre

Locum

Projekttid

2018-2019

Kontraktsumma

75 Mkr

Projektets hemsida
betonmast gul logotyp
locum logo semi