Scandinavia XPO

Scandinavia XPO
Uppdraget

Uppdraget innefattar Projekt- och projekteringsledning från tidigt skede fram till genomfört projekt. Projektering av programhandlingar, systemhandlingar och Bygghandlingar. Innovapro har även uppdraget som biträdande projektchef och BAS-P att projektleda projektet under genomförandefasen.

Scandinavian Xpo är samlingsnamnet för en ny internationell mäss- och mötesanläggning i fastigheten Norslunda 1:6, tidigare under namnet Eurostop. Omvandlingen av den 100 000 kvm stora fastigheten har påbörjats och är en viktig pusselbit i utvecklingen av området kring Arlanda och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm.

Projektet omfattar två mässhallar och tillhörande entré-, inlastnings- och biytor samt nybyggation av ett hotell om ca 200 rum med tillhörande konferens-, lobby- och receptionsytor. Anläggningen kommer även att inhysa flera restauranger. Fastighetens exteriör ses över i samband med övrig byggnation och avslutningsvis renoveras befintlig hotell om ca 220 rum.

”Rickard har som projekteringsledare bidragit både med ett bra kontaktnät av konsulter och en tydlig och bra struktur under arbetets gång. Hans lugna ledarstil öppnar för givande dialoger med rätt fokus, trots att gruppen är förhållandevis stor. Vi jobbar mer än gärna med Rickard även i våra framtida projekt.”

Erik Nyberg, Arlandastad Holding för projekt Scandinavian Xpo
Bilder från projektet
Filmer från projektet
Beställare

ArlandastadHolding

Byggherre

Arlandastadholding AB

Projekttid

2018-2020

Projektets hemsida

Hyra eventlokal Stockholm | Scandinavian XPO

skandinavisk xpo logotyp
arlandastad håller logotyp