Innovapro stöttar Nattvandrarnas viktiga arbete med att förebygga kriminalitet och otrygghet i samhället.

Innovapro stöttar Nattvandrarnas viktiga arbete med att förebygga kriminalitet och otrygghet i samhället.

Innovapro stöttar Nattvandrarnas viktiga arbete med att förebygga kriminalitet och otrygghet i samhället. Detta gör vi genom att bidra ekonomiskt som stödmedlem. Läs mer här: Startsida – Nattvandrarna  Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation. Syftet och målet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Vi verkar för att skapa tilltro och bygga jämställda relationer.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg