Södertälje Sjukhus – Parkeringsgarage

Södertälje Sjukhus – Parkeringsgarage

Innovapro har fått i uppdrag att leda projekteringen och installationsledningen av ett nytt Parkeringshus vid Södertälje sjukhus med 209 platser, varav 11 handikapplatser inomhus, 2 utomhus och 3 MC-platser. Projektet kompliceras av logistiska skäl invid akutinfarten för ambulanser samt av att en bergvämeanläggning ska anordnas under garaget. Beställare är BetonmastHaere och byggherre är Locum. Projektet startar i juni 2018 och pågår till 2019.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg