SBUF uppföljning Brandskydd under byggtiden

SBUF uppföljning Brandskydd under byggtiden

Uppföljning på SBUF-projekt Brandskydd under byggtiden. Innovapro deltar i referensgruppen för brandskydd under byggtiden. Syftet med detta projekt är att producera en film som på ett lättöverskådligt och pedogogiskt sätt redogör för brandriskerna som finns under byggtiden och hur dessa kan hanteras och undvikas. Filmen ska ge råd och anvisningar gällande regelverken, statistik med exempel, utbildningsbehov, höga byggnader, brandfarliga varor, släckutrustning, heta arbeten, samt sprinkler och brandlarm. Filmen ska färdigställas början av 2015.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg