Samarbetsavtal, Skanska – Innovapro

Samarbetsavtal, Skanska – Innovapro

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Skanskas ambition är att vara en förebild som samhällsutvecklare och aktivt bidra till ett hållbart Sverige. Skanska vill skapa byggnader som genererar ett mervärde för kunden och samhället.

Skanska och Innovapro har tecknat ett samarbetsavtal där Innovapro hjälper Skanska och deras kunder med projekt- och projekteringsledning för att uppnå önskat resultat

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg