Inköp och upphandlingsspecialist

Inköp och upphandlingsspecialist

Från januari 2020 kommer Linda Borg vara tillgänglig som konsult i Innovapro och hennes kompetens, erfarenhet och engagemang finns att anlita för inköp/upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulter. Linda har erfarenhet från både privat och offentlig sektorn och både som byggherre, beställare och entreprenör.

”Jag brinner för AMA -systemet och hur de olika delarna förhåller sig till varandra, jag har god kunskap i entreprenadjuridik och konsulträtt och jag har även god kännedom och stor förståelse för LOU (lagen om offentlig upphandling). Jag värnar om en god affär för båda parter och att rätt förutsättningar ges för att möjliggöra bra genomförda entreprenader och lyckade projekt. Jag är noggrann och tycker om att jobba långsiktigt, systematiskt och att utveckla arbetssätt och rutiner.

Under de senaste fem åren (2014-2019) har jag haft en specialistroll på Täby kommun. Jag har jobbat på fastighetsavdelning vilka äger och förvaltar kommunens skolor, förskolor, LSS-boenden, idrottsanläggningar mm. I min roll har jag arbetat som länken mellan fastighetsavdelningen och upphandlingsenheten. I nära samarbete med projektledarna på fastighetsavdelningen har jag jobbat för att sätta ihop entreprenadföreskrifter och i nära samarbete med upphandlingsavdelningen för att utveckla och säkerställa bra upphandlingsföreskrifter. Genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring, ordning och reda och med kontroll och kunskap på hur förfrågningsunderlag upprättas går det till stor del att undvika överprövningar.

2010-2014 jobbade jag på Veidekke Entreprenad AB som avtalsansvarig för de rikstäckande avtalen. Där var jag ”spindeln i nätet” och samordnade jag de olika regionerna i landet (Stockholm, Skåne och Göteborg) och de olika verksamhetsområdena (Hus och Anläggning) i de gemensamma riksavtalen t.ex. hissar, gallerväggar, skåpsnickerier, vitvaror, betong, avfallshantering, drivmedel, handverktyg och fästmaterial, arbetskläder och kontorsmaterial.

Under mina första tio år i byggbranschen (2000-2010) arbetade jag på Skanska Sverige AB som projektinköpare. Där lärde jag mig byggprocessens alla delar och vikten av samarbete mellan projektering, inköp och produktion. Jag handlade upp underentreprenader, varor och konsulter till många olika typer av projekt t.ex. hotell, köpcentrum, handelsvaruhus skolor och högskolor.

Så om ni behöver specialistkunskap inom något av ovanstående områden är ni välkomma att höra av er för att diskutera behov och samarbete.”

Hälsningar // Linda Borg

072-244 54 66

linda.borg@innovapro.se

www.innovapro.se

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg