Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-P

Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-P

Rickard Borg är nu även certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-P. Innehavaren av detta certifikat uppfyller villkoren i Kravspecifikation för certifiering av

Byggarbetsmiljösamordnare

Grunden för bedömningen har varit:

– teknisk kunskap

– erfarenhet av praktiskt arbete

– kunskap avseende Arbetsmiljölagstiftning och lämplighet för uppgiften

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg