AMA i Projekteringen – Svensk Byggtjänst

AMA i Projekteringen – Svensk Byggtjänst

Rickard Borg är inbjuden till AMA-konventet den 25 februari 2016 och ska tala om hur AMA användes i projektet Mall of Scandinavia. Läs mer hos Byggtjänst. Hur utnyttjades AMA i projekteringen? Hur hanteras AMA i upphandlingstexter jämfört med kontraktets krav på kvalitet? AMA som bas kontra leverantörens anvisningar. Internationella erfarenheter av AMA i projektet, samt en rad andra intressanta aspekter kommer att beröras.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg