Spångagården Eskilstuna

Spångagården Eskilstuna
Uppdraget

Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Totalt 64 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Pågående verksamhet under byggtiden.
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver

Bilder från projektet
Beställare

Betonmast Mälardalen AB

Byggherre

Kommunfastigheter i Eskilstuna

betonmast gul logotyp
kommunfastighet orange logotyp

Innovapro har fått uppdraget av Betonmast att leda projekteringen av om- och tillbyggnaden av Spångagårdens äldreboende i Torshälla. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Tillbyggnaden innehåller 20 boenderum, tillagningskök och gemensamma aktivitetsutrymmen. Projektet omfattar en totalyta på cirka 7600 kvadratmeter. Beräknad inflyttning är sommaren 2022. Entreprenadsumman uppgår till 115 Mkr

Läs mer här: https://www.betonmast.se/projekt/spangagarden-eskilstuna/