SBUF – Brandskydd under byggtiden

SBUF – Brandskydd under byggtiden

SBUF-Projekt Brandskydd under byggtiden. Rickard Borg har 2012 deltagit i framtagandet av hur brand och brandskydd under byggtiden ska hanteras och förslag till åtgärder vidtas för att minska riskerna. Syftet med utredningen är att ge råd och anvisningar till både beställare och entreprenörer. SP Trätek, Brandskyddslaget, NCC, Peab och Skanska deltog. Läs rapporten här.

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg