Innovapro stöttar Aktiv Skola och deras arbete för ett bättre samhälle och bättre skolor

Innovapro stöttar Aktiv Skola och deras arbete för ett bättre samhälle och bättre skolor

Innovapro stöttar Aktiv Skola och deras arbete för ett bättre samhälle och bättre skolor. De har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor! 

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg