Ombyggnation av Folkets Hus, Dansens Hus, Scandic Hotell och kongresscenter

Ombyggnation av Folkets Hus, Dansens Hus, Scandic Hotell och kongresscenter

Fastighets AB Folkets Hus i Stockholm drar nu på allvar igång projektet för fastigheterna Folkets Hus och Norra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm. Totalt handlar det om en investering på runt 1 miljard kronor. 45.000 kvm berörs av projektet.

Norra Latin anpassas för att åter bli skola och Folkets Hus för lokaler för Scandic Hotels, Dansens Hus och kongress- och mötesverksamhet. Entreprenadsuppdraget har gått till In3prenör .

Projektet avseende Folkets Hus omfattar om- och tillbyggnationer om ca 35.000 kvm. När det gäller tillbyggnationer handlar det i första hand om effektiviseringar som ger något mer uthyrbar yta. Fastighetetens verksamheter består idag av kongress- och konferensanläggning med restaurang (8.700 kvm), Scandic hotels (8.500 kvm)samt Dansens Hus (drygt 6.000 kvm). Läs mer här: 

Bygger om Folkets Hus och Norra Latin för 1 miljard | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se) och IN3PRENÖR bygger om Folkets Hus samt Norra Latin – In3prenör (in3prenor.se)

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Populära Inlägg